Creatief klanten werven voor diverse dienstverleners was het doel voor deze Nederlandstalige nichewebsite Wereldwijd Leven. De strategie: via inbound marketing hot leads genereren!

Deze website bouwden we (en bouwen we nog steeds verder uit op consistente wijze) voor een ietwat kleinere niche: Nederlandstaligen (uit België en Nederland) die geïnteresseerd zijn in buitenlandse bestemmingen, zij het voor een tweede woning (voor privé gebruik of voor verhuur of een mix van beide), zij het om er te gaan wonen als gepensioneerde, als rentenier, als ondernemer, als freelancer of als werknemer.

Situatieschets – Buitenlandse avonturen voor jong & oud

Wereldwijd Leven is een Nederlandstalige website voor mensen die als avonturier en/of wereldburger in het leven staan: gepensioneerden, investeerders, ondernemers, (aspirant) freelancers en werknemers.

Op dit Nederlandstalig platform kunnen Belgen en Nederlanders inspiratie opdoen over het buitenland en bepaalde bestemmingen.

Enkele topics die op dit platform behandeld worden:

  • Welke landen interessant zijn voor gepensioneerden om van hun oude dag te genieten (qua klimaat, ligging, levenscomfort, medische zorgen, fiscaliteit, enzovoort).
  • Welke alternatieven mensen hebben in binnen- en buitenland voor het verlieslatende spaarboekje. Concreet gaat het om allerlei opbrengsteigendommen in binnen- en buitenland, ideaal om een beleggingspand te kopen.
  • Welke landen interessant zijn voor ondernemers, renteniers, freelancers, enzovoort vanuit economisch, sociaal en fiscaal oogpunt.

Kortom, deze website fungeert als een inspiratiebron voor diegenen die twijfelen en dromen over een toekomst of avontuur in het buitenland.

Tegelijkertijd is het een advertentiekanaal voor dienstverleners die creatief klanten werven belangrijk vinden.

Doel van de website – Creatief klanten werven

creatief klanten werven met website unieke online leadgeneratie

Het doel van deze nichewebsite is leadgeneratie voor aanbieders van investeringsvastgoed en financiële dienstverleners in binnen- en buitenland.

Deze website focust op het stelselmatig injecteren van content op de website om zo het aantal gratis bezoekers via de zoekmachines stelselmatig op te krikken.

Om als financiële dienstverlener prospecten en hot leads aan te trekken, of om meer omzet te genereren bij uw huidige klanten, dient u gedurende het hele jaar top of mind te zijn bij uw doelgroep. (Potentiële) klanten dienen heel goed te beseffen wat uw bedrijf doet en vooral: welk probleem u voor hen kunt oplossen.

Creatief klanten werven draait om top of mind te blijven bij uw doelgroep!

U kan zo’n scenario bewerkstelligen door consistent met deze (potentiële) klanten te communiceren. U doet dit via uw website, via nieuwsbrieven, via uw sociale media kanalen, enzovoort.

Zo blijft u top of mind en denken ze eerst en vooral aan uw bedrijf wanneer ze een probleem ervaren dat u kunt oplossen!

Hoe klanten aantrekken? Stappenplan + Tips

Wanneer wij een websiteproject voor een klant aanpakken, dan gaan we gedetailleerd en doordacht te werk. U kan hieronder de fases lezen om te begrijpen hoe een professionele website wordt opgebouwd.

Fase 1: Doelgroep(en) bepalen

Het is cruciaal om goed na te denken over de soorten klanten en om er zoveel mogelijk over te weten te komen. Wat zijn hun interesses en belangrijker, wat zijn hun specifieke problemen?

Hoe kan u ze helpen met uw diensten en/of producten? Een oplossing bieden voor een probleem/uitdaging van iemand anders kan u ver brengen in het bereiken van uw omzetdoelstellingen.

Voor deze specifieke case moest goed nagedacht worden over wie de doelgroep is van dit platform. Er adverteren bouwpromotoren, vastgoedmakelaars en financiële dienstverleners op zoals beleggingsplatformen, kredietverstrekkers van hypothecaire leningen voor opbrengsteigendommen, boekhouders, verhuisfirma’s, verzekeraars en fiscalisten.

Tegelijkertijd staat er waardevolle informatie op het platform voor: mensen die in het buitenland een vakantiewoning wensen te kopen (due diligence en fiscale impact), mensen met spaargeld die zorgeloos wensen te investeren in vastgoed in binnen- of buitenland, gepensioneerden die in het buitenland willen leven, ondernemers, zelfstandigen, werknemers en renteniers.

De doelgroep van dit platform is dus zeker niet elke volwassene tussen de 18 en de 80 jaar oud. De doelgroepen dienen zo specifiek mogelijk afgelijnd te worden om zo relevant mogelijke content te kunnen schrijven.

Voor de doelgroep gepensioneerden moest in kaart gebracht worden in welke landen ze specifiek geïnteresseerd zijn.

Welke streken zijn interessant? In wat voor soorten woningen zijn ze geïnteresseerd? Willen ze in vakantiewoningen investeren of willen ze eerder een opbrengsteigendom kopen die wat klassieker is zoals een huis kopen voor verhuur?

Welke fiscale begeleiding hebben ze nodig (Hoe worden pensioenen belast? Hoe zit het met successierechten? Eventuele exitheffingen?), enzovoort.

Deze denkoefening moest ook gemaakt worden voor de andere relevante doelgroepen zoals ondernemers, beleggers in vastgoed, renteniers die van roerende inkomsten leven, enzovoort.

Wilt u zelf ook creatief klanten werven? Dan dient u de relevante doelgroep(en) te bepalen voor uw bedrijf, diensten en/of producten. Contacteer ons indien u hulp nodig heeft hieromtrent.

Fase 2: Buyer persona bepalen per doelgroep

Vervolgens werd nog wat dieper ingegaan op elke doelgroep. Er moest een gezicht gekleefd worden op het gemiddelde lid van de doelgroep om heel goed te kunnen begrijpen welke content echt waardevol zou zijn voor deze doelgroep…

Wat leeft er in deze groep? Welke problemen ervaren ze op familiaal, relationeel, financieel en fiscaal vlak? Hebben ze bepaalde specifieke zorgen die alleszins moeten aangekaart worden?

Er werd bij het uittekenen van de websitestructuur veel aandacht besteed aan het profileren van typische klanten uit elke doelgroep. Dit is van primordiaal belang om een glashelder buyer persona per product- of dienstentak en per doelgroep voor ogen te krijgen.

Investeren in vastgoed voor verhuur is niet hetzelfde als simpele boodschappen doen en dus dient u rekening te houden met het aankoopproces en de verschillende fases in het beslissingsproces.

Voorbeeld inzake particuliere spaarders

Een deel van de lezers van de website Wereldwijd Leven heeft te veel spaargeld en weet niet goed hoe dit te beleggen.

Er is natuurlijk heel wat verschil tussen mensen en hun spaarboekje, wat betekent dat er een opdeling kan gemaakt worden op basis van hoeveel spaargeld ze nu precies willen gaan activeren.

Daarom werd er aandacht besteed aan diverse beleggingsopties voor verschillende budgetten en spaarkapitalen, dit om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het budget van de bezoeker, die via de zoekmachine op de passende pagina belandt:

Voorbeeld inzake vastgoedinvesteerders met voorkeur qua type vastgoed

Van de totale groep van kandidaat vastgoedbeleggers er is er ook een portie die reeds een voorkeur heeft qua type onroerend goed. Zij worden doelgericht geserveerd met informatie per specifiek vastgoedtype:

Voorbeeld qua opdeling per risicoprofiel

Een deel van de bezoekers is risico-avers, een ander deel houdt van risico. In elk geval, er werd een opdeling gemaakt.

Zo worden lezers er direct attent op gemaakt dat geld beleggen in vastgoed mogelijk is met bepaalde waarborgen en zekerheden:

Voorbeeld inzake opdeling qua tijdsbesteding en energie

Niet iedere particuliere vastgoedbelegger heeft de kennis, de tijd of de energie om zelf huisbaas te worden. Dit komt namelijk met heel wat kopzorgen en verantwoordelijkheden.

Vandaar dat er specifiek heel wat aandacht werd besteed aan de specifieke groep van particulieren die een voorkeur heeft voor een passieve vastgoedbelegging.

Zij worden concreet bediend met de volgende informatiepagina’s vol leerrijke info:

Illustratie van een invalshoek per locatie

Sommige particuliere beleggers zijn verknocht aan een bepaalde streek of regio. Bijgevolg zoeken ze steevast naar een vastgoedinvestering in die buurt.

Bijgevolg wordt er ook aandacht besteed aan prospecten die aan waardebeleggen in vastgoed willen doen op hele specifieke locaties. Illustraties hiervan zijn de volgende pagina’s:

Brussel
Leuven
Duitsland
Frankrijk
  • Tweede woning in Frankrijk kopen voor gemengd gebruik – Gewaarborgd jaarlijks huurrendement. Men verwerft de volle eigendom van een studio, appartement of luxe boomhut op het domein. Inclusief rendement in natura in de vorm van gratis in te plannen weken eigen gebruik, vrij in te plannen naar keuze, ook tijdens het hoogseizoen.
  • Recreatievastgoed in Frankrijk te koop als passieve belegging – Men verwerft de mede-eigendom van fysiek recreatievastgoed op dit Frans luxe domein. Lage instapvereiste, contractueel gegarandeerde huurinkomsten, twee wederverkoopgaranties van toepassing.
Verenigde Staten
  • Investeren in vastgoed in Amerika – Alleenstaande woning voor verhuur in St. Louis met compleet passief, aantrekkelijk rendement
  • Huis kopen in Amerika als belegging in Baltimore in de staat Maryland – Met verhuurgarantie en lokale financiering beschikbaar (minimale eigen inbreng is +/- 37.500 euro, met 11 à 13% rendement indien er met een financiële hefboom gewerkt wordt)
Zweden
  • Beleggen in verhuurde panden in Zweden – Inclusief Nederlandstalige begeleiding, een betrouwbare rentmeester die u compleet ontzorgt + interessant rendement berekend over de aankoopprijs.
  • Huis kopen in Zweden voor verhuur met aantrekkelijk bruto verhuurrendement van 7% op jaarbasis – Gerenoveerd en inclusief huurcontract en huurders (direct rendement!)

Doe uw voordeel met mooie identificatie van soorten klanten

Van zodra het duidelijk is wie uw buyer persona is per doelgroep, kan u heel doeltreffende informatie lanceren die gegarandeerd blijft kleven in het hoofd van zo’n buyer persona en een gemiddeld lid van de doelgroep.

Net omdat het lijkt alsof u speciaal voor hen de waardevolle informatie online hebt geplaatst! Dit is creatief klanten werven op het scherp van de snee!

Deze oefening van het bepalen van uw doelgroep(en) en het buyer persona per doelgroep dient u ook te maken indien u succesvol wilt zijn in creatief klanten werven.

Contacteer ons vrijblijvend indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening.

Fase 3: Wervende en interessante teksten schrijven

Deze fase draait rond het schrijven van unieke en waardevolle informatie voor uw doelgroep(en) en buyer persona.

Wees zo relevant mogelijk voor hen (u dient zeker en vast niet iedereen te plezieren, hoe specifieker u bent met uw oplossingen voor de problemen van uw doelgroep, hoe beter).

Tracht dus zeker en vast niet iedereen te behagen met uw content. Zo’n aanpak is compleet waardeloos indien creatief klanten werven hoog op uw agenda staat. U dient daarentegen heel specifieke info te schrijven die waarde heeft voor uw doelgroep en buyer persona.

Hoogstwaarschijnlijk begrijpt u niet hoe u moet beginnen en over wat u dient te schrijven. Daarom enkele tips uit de praktijk:

Tip 1 – Neem zoekwoorden onderzoek ernstig

Een vaak gestelde vraag door klanten is de volgende:

“Over wat moeten wij nu in godsnaam schrijven? En hoe doen we dit zonder saai over te komen voor ons doelpubliek?”

Wel, in tegenstelling tot wat iedereen zegt, houden wij er een andere mening op na. Ons antwoord is dus NIET: Maak content waarmee je uw doelgroep verrijkt en inspireert. Dat is een standaardantwoord dat overal op het internet te vinden is.

Wij verkiezen een aanpak die gebaseerd is op harde cijfers waarover niet kan gediscussieerd worden. Met andere woorden, ons antwoord op de bovenstaande vraag is: Schrijf content op basis van de meest interessante en concurrentieel haalbare zoekwoorden.

Meten is weten, gissen is missen!

U leest het goed, wij gaan omgekeerd te werk. In tegenstelling tot met de natte vinger gaan uitvinden over wat de prospecten interessant zouden kunnen vinden, gaan wij aan de slag met statistiek.

Concreet gebruiken wij professionele software en gezond verstand om een shortlist van meest interessante zoekwoorden aan te leggen (zoekwoorden onderzoek). Dit kunnen long tail zoekwoorden zijn die bestaan uit 5-10 woorden, geen enkel probleem, integendeel zelfs.

Het belangrijkste is dat er heel relevante zoekwoorden geïdentificeerd worden die gehanteerd worden door gebruikers van Google. De software die we gebruiken geeft ons inzicht in de maandelijkse zoekvolumes van zoekwoorden en geeft bovendien een inzicht in de concurrentie voor dit zoekwoord.

Indien een bepaald zoekwoord een interessant maandelijks zoekvolume vertoont en bovendien haalbaar is vanuit SEO-perspectief, dan wordt er voor dit zoekwoord een passende tekst gemaakt.

Enkel en alleen op deze manier bent u zeker dat u uw energie of centen in relevante zaken en topics steekt (dit zijn zaken en onderwerpen die effectief opgezocht worden in Google door uw doelgroep).

Wenst u meer informatie over onze dienstverlening qua online zoekwoorden onderzoek? Contacteer ons dan geheel vrijblijvend om een verkennend gesprek te organiseren. Wij staan u met plezier te woord.

Tip 2 – Analyseer de vragen die u steeds opnieuw krijgt van (potentiële) klanten

Als expert in uw niche heeft u wellicht al een pak ervaring opgebouwd. Dit betekent ook dat u de pijnpunten van uw doelgroep kent en waar ze precies mee worstelen.

Elk probleem en elke oplossing kan benoemd worden en dit zijn stuk voor stuk zoekwoorden die een aparte pagina kunnen toegewezen kregen (met bijhorende SEO voor dat specifiek zoekwoord).

Het voordeel hiervan is dat u slechts één maal uw hersenen dient te pijnigen. U lijst alle veelgestelde vragen op en vervolgens gaat u ze uitgebreid beantwoorden. Elk topic kan een aparte blogpagina worden (met bijhorende long tail SEO).

Dergelijke pagina’s leveren een pak waarde voor uw doelgroep en dit voor een heel lange periode. Het kan zijn dat zo’n pagina vijf jaar later nog steeds hot leads oplevert.

Hou hier steeds het volgende doel in uw achterhoofd: Spreek over oplossingen voor hun problemen, niet over producten / diensten / uw bedrijf. Zeer zeker kan u kort eens verwijzen naar uw dienstverlening maar dit dient niet het aandachtspunt van zo’n wervende tekst te worden.

Creatief klanten werven doet u door alle info in het teken van de klant en zijn problemen te schrijven.

Bedien uw doelgroep gewoon met steengoede inzichten, waardevolle tips en bruikbare, kritische opmerkingen. Strooi uw relevante kennis rond op uw website en uw websitebezoekers gaan u automatisch als autoriteit in de niche gaan beschouwen.

Deze manier van klanten lokken, ook bekend als inbound marketing, draait rond geven, geven en geven. Uiteindelijk wordt u met uw bedrijf en merk top of mind en komen de klanten automatisch bij u terecht. Wie tussen de lijnen leest, begrijpt dat dit een continu proces is voor de middellange tot lange termijn.

Tip 3 – Onderzoek relevante forums en groepen op sociale media

Heeft u echt weinig inspiratie? Of bent u als medewerker aangeduid om de teksten te schrijven maar beschikt u misschien over beperkte werkervaring of ervaring?

Ga dan op onderzoek op relevante websites, forums en groepen op sociale media. Ga op zoek naar online plaatsen waar uw doelgroep vertoeft. U kan er gaan ontdekken wat er leeft, hoe deze mensen denken, wat hun problemen zijn, wat obstakels zijn om de problemen op te lossen, enzovoort.

Dergelijke forumtopics of onderwerpen in sociale media groepen zoals op Facebook en LinkedIn zijn heel waardevol om inspiratie op te doen voor uw wervende SEO teksten! Creatief klanten werven op basis van dergelijke sociale groepen wordt zeker aangeraden!

Tip 4 – Maak een contentkalender op basis van het zoekwoorden onderzoek

Wij zweren bij doordacht zoekwoorden onderzoek en het uitbouwen van een professionele website op basis van de statistieken (zie hierboven voor meer uitleg).

Uw doel is dus om van uw website een echte leadmachine te maken. Een aanzuigmagneet voor relevante, hot leads uit uw doelgroep.

De enige manier om dit te realiseren is door maniakaal te werk te gaan. U heeft een doel en u heeft een doelgroep.

Nu moet u die doelgroep aantrekken door uw pagina’s te bouwen rond hun problemen en oplossingen die ze in Google typen.

Hoe meer topics, problemen en oplossingen u aankaart en optimaliseert voor SEO, hoe groter de kans dat uw doelgroep in aanraking komt met uw website, bedrijf en merk.

Regelmaat en consistentie is dus de sleutel voor het creatief klanten werven online, ook om de zoekmachines te blijven paaien. Maak dus een contentkalender op en leef deze na, zonder uitvluchten.

Zo blijft de output van content op het gewenste niveau en zal uw bedrijf doorgroeien qua digitale visibiliteit.

Tip 5 – Hanteer een unieke schrijfstijl en wees echt

Schrijf niet zoals een docent of professor aan de universiteit of hogeschool. In de praktijk draait het om wervende teksten die praktische waarde hebben.

Het tegenovergestelde dus van wat u aangeleerd wordt tijdens het schrijven van een verhandeling, paper of master thesis.

Kies voor een schrijfstijl die past bij het DNA van uw bedrijf. Lezers worden steeds slimmer en voelen direct aan of uw bedrijf authentiek en eerlijk is.

Mensen in het bedrijfsleven kiezen vaak, bewust of onbewust, met hun intuïtie en durven dus wel eens hun buikgevoel te laten spreken.

Zelfs in een B2B context is het belangrijk om in te spelen op inzichten en gevoel. Laat dus uw ware gelaat zien als medewerker en als bedrijf. Hoe authentieker, hoe beter!

Schrijf deze teksten met de nodige aandacht voor SEO. Ziet u dit zelf niet zitten? Contacteer ons gerust! U kunt dit uitbesteden aan ons ook.

Fase 4: Vergroot uw bereik via een SEO sneeuwbaleffect

Wie schaakt weet dat een paar stappen vooruit denken de sleutel is om uw tegenstander schaakmat te zetten.

Hierboven werd reeds uit de doeken gedaan hoe doordacht zoekwoorden onderzoek kan dienen als basis voor uw contentkalender.

Vanzelfsprekend dient u dan periodiek de content te schrijven en deze op te krikken met grafisch materiaal zoals foto’s, video’s, infographics, enzovoort.

Alvorens dergelijke zelfgemaakte info online wordt geplaatst (en dus indexbaar wordt voor de web crawlers van Google), dient er aandacht te worden besteed aan degelijke zoekmachine optimalisatie (SEO).

Deze dient te worden toepast op de teksten, op alle afbeeldingen en op eventuele video’s (op het aparte Youtubekanaal).

De afbeeldingen dienen verkleind te worden qua bestandsgrootte om de laadsnelheid te vergroten. Deze dienen dan ook voorzien te worden van de juiste long tail zoekwoorden op minstens 2 parameters.

Durf gerust contact op te nemen met ons indien u interesse heeft in onze dienstverlening. Op basis van uw situatie bezorgen we u dan een offerte op maat.

Fase 5: Volg leads en prospecten snel op

Komen opdagen is reeds de helft van het succes!

Krijgt u een online aanvraag binnen? Neemt er een potentiële klant contact met u op? Ga dan over tot actie!

Wacht niet af, speel geen spelletjes, doe niet alsof het druk is om de perceptie te creëren dat u een goed draaiend bedrijf leidt!

Vat gewoon de koe bij de horens en geef een snelle, degelijke service. Want wat verkiest u zelf? Een slome, trage reactie of een pijlsnelle reactie die to the point is? Het is in deze fase van uw leadgeneratiestrategie en creaties klanten werven dat u het geweer van schouder verandert.

Hier stopt u met landbouwer spelen (zaaien om te oogsten) en wordt u een genadeloze hongerige jager!

Speel open kaart en wind geen doekjes rond uw visie en aanpak. Maakt u beloftes omtrent het opleveren van een offerte voor een bepaalde datum?

Kom dan gewoon uw belofte na. Niets zo vervelend als een gladde praatjesmaker die dan niet op tijd kan opleveren…

Meer klanten vinden ? Overweeg een creatieve website op maat

Heeft u een bedrijf dat ook baat zou hebben bij de aanpak en strategie van de website Wereldwijd Leven?

Met een goede mix van kwaliteitsvolle info en aanbiedingen? Met een holistische benadering om via inbound marketing tal van goede leads te genereren via de website?

Durf ons dan gerust te contacteren

Wij denken met plezier mee over de beste manier om voor uw bedrijf een online leadmachine te bouwen die creatief klanten werven gemakkelijker maakt!

Tip: Opschalen naar meertalige website kan ook

Wist u dat u mits het juiste framework andere afzetmarkten kunt aanboren?

U kan ons dus ook contacteren indien u op zoek bent naar een handige manier om anderstalige markten te bereiken met één website.

In de niche van internationaal investeringsvastgoed is Neximmo een interessant en goed voorbeeld.

Dit online portaal geeft vastgoedinvesteringen weer in binnen- en buitenland in diverse nichetalen zoals Engels (invalshoek property investments) en Frans (invalshoek investissements immobiliers).

Via één handige interface kan de eigenaar deze website uitbouwen, vanuit een centrale hub.

Interesse in een meertalige website? Aarzel niet en contacteer ons geheel vrijblijvend!